Huurvoorwaarden

 1. Toepasbaarheid

  (1) Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verhuur van het appartement Berghof Ellmau TOP 74 op Berghof Ellmau, Kirchbichl 69, AT-6352 Ellmau, Oostenrijk.

  (2) De woning is een particuliere vakantiewoning van de verhuurders, die op korte termijn en zonder commerciële doeleinden aan gasten wordt verhuurd. Het is slechts een terbeschikkingstelling van woonruimte zonder enige ondersteunende diensten.

  (3) Onderverhuur of wederverhuring van de verhuurde flat evenals het gebruik ervan voor andere dan bewoning is niet toegestaan.

  (4) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als de verhuurders dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.

  Boeking, sluiting van het contract

  (1) Alle boekingsaanvragen moeten worden ingediend via onze website www.ellmauberghof.nl, via de website van de Tourist Association www.wilderkaiser.info of per e-mail aan info@ellmauberghof.nl.

  (2) Voor zover de woning in de gevraagde periode kan worden aangeboden, ontvangt de huurder een schriftelijke boekingsbevestiging per e-mail. De boeking is bindend na ontvangst van de boekingsbevestiging en na betaling van de aanbetaling (zie 3. Betalingsvoorwaarden).

   

  Betalingsvoorwaarden

  (1) De aanbetaling van 35% van het huurcontract dient te worden betaald binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging op de daarin vermelde datum. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de boeking juridisch bindend.

  (2) Nadat de aanbetaling is gedaan, moet het restant 6 weken voor aanvang van de vakantie worden betaald.

  (3) Niet-betaling van de borg wordt beschouwd als een intrekking van de kant van de huurder. De verhuurders hebben dan het recht om de woning opnieuw te verhuren.

  Huurprijs en bijkomende kosten

  (1) De overeengekomen huurprijs is inclusief een vast bedrag voor elektriciteit, verwarming en water.

  (2) De prijs voor de schoonmaak na vertrek is € 70,00.

  (3) Een borg van € 250,00 is verschuldigd wanneer het restant verschuldigd is. Deze wordt binnen 14 dagen na vertrek terugbetaald als het appartement in goede staat verkeert.

  (4) Bovendien moet een lokale belasting van € 2,50 per nacht per gast, die in het lopende kalenderjaar de leeftijd van 16 jaar bereikt, worden betaald wanneer het restant verschuldigd is. De verhuurders zullen het volledige bedrag van de geïnde lokale belasting aan de Wilder Kaiser Tourist Association overmaken. Om zich te registreren bij de Tourism Association, moeten huurders een pre-check-in formulier invullen via de link die door de verhuurders wordt verstrekt. De gastenkaarten worden digitaal naar de huurders gestuurd.

  Aankomst en vertrek

  (1) Op de dag van aankomst is de vakantiewoning vanaf 14.00 uur beschikbaar. Uiterlijk een week voor aankomst wordt de gast per e-mail geïnformeerd over de sleuteloverdracht.

  (2) Op de dag van vertrek moet het appartement om 10.00 uur bezemschoon worden achtergelaten. Gebruikte borden worden afgewassen, de koelkast wordt leeggemaakt, meegebracht eten wordt afgevoerd en de prullenbakken en vuilnisbakken worden geleegd. Anders kunnen er extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

  Annulering

  (1) Annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail aan info@ellmauberghof.nl.

  (2) Bij annulering is de huurder verplicht een deel van de overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen. De datum waarop verhuurders de opzegging ontvangen, is bepalend. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de tijd tot aan de aankomstdatum en wordt – tenzij anders overeengekomen – als volgt berekend:

  – vanaf 8 weken voor de aankomstdatum 35 % van de overeengekomen prijs

  – vanaf 2 weken voor de aankomstdatum 50% van de overeengekomen prijs

  – vanaf 1 week voor de aankomstdatum 75% van de overeengekomen prijs

  – vanaf 3 dagen voor de aankomstdatum 90% van de overeengekomen prijs.

  (3) Wij raden de huurder aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

  Opzegging door de verhuurders

  (1) De verhuurders kunnen de contractuele relatie voor of na het begin van de huurperiode beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn als de huurder, ondanks een voorafgaande aanmaning, de overeengekomen betalingen (restant, borg en lokale belastingen) niet op tijd uitvoert of anderszins in zodanige mate het contract schendt dat redelijkerwijs niet van verhuurders kan worden verwacht dat zij de contractuele relatie voortzetten. De onder 6. (2) vermelde annuleringskosten zijn dan van toepassing.

  (2) In geval van annulering door de verhuurders als gevolg van overmacht (bijv. vernieling van de woning door natuurkrachten) of andere onvoorziene omstandigheden, evenals andere omstandigheden waarvoor de verhuurders redelijkerwijs geen verantwoordelijkheid kunnen nemen en waardoor nakoming onmogelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van kosten. Bij gegronde herroeping heeft de huurder geen recht op schadevergoeding voor reis- en hotelkosten.

  Verplichtingen van de huurder

  (1) Het appartement wordt netjes en schoon opgeleverd met volledige inventaris.

  (2) De huurder is verplicht de inventaris van het gehuurde direct na aankomst te controleren en eventuele gebreken uiterlijk op de dag na aankomst per e-mail (info@ellmauberghof.nl) of telefonisch aan de verhuurders te melden.